Cenas

Bērnudārzam jeb pirmsskolas izglītības iestādei Vāverkaķis

Ar visiem Vāverkaķiem iespējams noslēgt līgumu par pašvaldību līdzfinansējumu. Līdzfinansējums Rīgā pirmsskolas izglītības iestādes apmaksai ir 328,54 eur. Līdzfinansējums par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē – 2 eur dienā. Citu pašvaldību līdzfinansējums var atšķirties.

piedāvājumi

Izcenojums

01

Apmeklējuma mēneša cena

Par apmeklējumu jāmaksā visa summa, neatkarīgi no kavēto dienu skaita.

02

Ēdināšanas izmaksas

Jāmaksā par ēdināšanu dienās, kad apmeklēts bērnudārzs. Ja Vāverkaķis par neierašanos tiek brīdināts līdz iepriekšējās dienas 19:00, par ēdināšanu konkrētajā dienā nav jāmaksā.

03

Dienas centram BRO

Tajā iekļauts viss – iespēja uzturēties siltās, mājīgās telpās, ēdināšana, pedagoga palīdzība mājasdarbu veikašanā, pulciņi. Mēneša maksa ir nemainīga katru mēnesi – neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita.

Laipni aicināti!